Søg og book vores feriehuse

Vælg varighed
Vælg ankomstdag
Start søgning

LEJEBETINGELSER FOR VORE SOMMERHUSE

Booking:

Ved booking af sommerhuset skal der betales et depositum udover lejebeløbet.

Depositummet afhænger af varighed og husets størrelse.

Depositummet dækker forbruget og det overskydende tilbagebetales via bank.

  1. rate er et fast beløb på kr. 2.000,- der skal betales senest 10 dage efter booking af huset.
  2. rate (restbeløbet) skal betales senest 5 uger før ankomstdato.
    Ved kortfristede bookinger eller bookinger med rabat skal hele fakturabeløbet betales straks.

Obligatorisk
sygeafbestilling samt administrationsomkostninger.

Der opkræves 8% af lejebeløbet til syge-afbestillingsforsikring/administrationsgebyr. Forsikringen dækker alvorlig sygdom, ulykke eller dødsfald indtil ankomst til huset. Forsikringen gælder alle medrejsende samt deres ægtefæller, børn, børnebørn, oldebørn, søskende, forældre, bedsteforældre og oldeforældre.
Ved afbestilling kræves en lægeerklæring/dødsattest tilsendt. Forsikringen kan ikke afbestilles, da den indeholder et administrationsgebyr.

Pooltjek:

Der opkræves kr. 295,- for et pooltjek, som udføres mellem hvert lejerskift. Ved længere ophold 1-2 gange ugentligt. Vi har desværre ikke mulighed for på forhånd at oplyse, hvilken dag pooltjekket udføres.

Vore servicemedarbejdere har selv en nøgle og forsøger at forstyrre så lidt som muligt. Pooltjekket udføres også selvom lejere ikke er i huset. Såfremt husdyr er alene hjemme, bliver der ikke foretaget pooltjek, hvor medarbejderen skal igennem huset. Det er dog vigtigt for vandkvaliteten, at pooltjekket bliver foretaget.

Ved ankomst er poolen opvarmet til 26-29 ºC.

Hvis højere temperatur ønskes, skal dette aftales med bureauet.
I nogle huse kan man selv justere pooltemperaturen.

Rengøring:

 

Slutrengøring tilbydes til følgende priser:

0-110 m² kr. 850,-
111-160 m² kr. 950,-
161-190 m² kr. 1.100,-
191-230 m² kr. 1.250,-
231-260 m² kr. 1.400,-
261-360 m² kr. 1.500,-
361-460 m² kr. 1.700,-
461-600 m² kr. 2.000,-
601-800 m² kr. 2.500,-

Oprydning, opvask,bortskaffelse af flasker/dåser o.l. hører ikke med til rengøringen. Vi beder lejere om at sætte opvaskemaskinen i gang i stedet for at sætte beskidt service i skabene. Derfor kan der forekomme fyldt opvaskemaskine ved ankomst.

Udvendigt skal cigaretskod, papir, dyreekskrementer m.m. fjernes inden afrejse og grill skal rengøres.
Skulle man mod forventning ikke finde husets rengøring i orden ved ankomst (husk edderkopper/spindelvæv ikke kan undgås), skal dette meldes telefonisk til bureauet inden indflytning. Ved indflytning efter bureauets åbningstid skal det meldes pr. sms til det telefonnummer, som bliver oplyst på vores telefonsvarer samt billeder sendes med det samme til vores mailadresse. Poolhuse A/S vil hurtigst muligt iværksætte evt. yderligere rengøring. Flytter man ind i huset inden det fastsatte ankomsttidspunkt, kan der ikke reklameres over rengøringen.
Reklamation over rengøring, som modtages under opholdet eller efter afrejse anerkendes ikke

Indflytning:

Højsæson:
I højsæsonen udlejes vore huse kun i hele uger og her gælder følgende ankomst- og afrejsetidspunkter:
Fredag kl. 15.00 til fredag kl. 10.00
Lørdag kl. 15.00 til lørdag kl. 10.00
Søndag kl. 15.00 til søndag kl. 10.00
Ankomstdag i højsæsonsuger er områdebestemt.

Påske og uge 42:
Søndag kl. 19.00 til søndag kl. 15.00

Jul/nytår:
Ankomstdag i julen er områdebestemt og der er ankomst henholdsvis d. 20/12, 21/12 og 22/12.
Ankomstdag til nytår er områdebestemt og der er ankomst henholdsvis d. 27/12, 28/12 og 29/12.
I begge tilfælde er der ankomst kl. 15.00 og afrejse kl. 10.00

I den resterende del af året gælder disse ankomst- og afrejsetidspunkter:
Søndag til fredag: Søndag kl. 19.00 til fredag kl. 10.00
Weekend: Fredag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00
Uge (7 dage): Fredag kl. 15.00 til fredag kl. 10.00 eller søndag kl. 19.00 til søndag kl. 15.00

Ankomst- og afrejsetidspunkt vil fremgå af lejeaftalen.

Nøglekode, aflæsningskort m.m. sendes pr. mail knap 1 uge før ankomst, så I kan køre direkte til huset.
Selvom koden er udleveret før ankomst, står huset først til rådighed på det i lejeaftalen angivne tidspunkt.

Opvarmning: Opholdsrum vil typisk være på en temperatur på mellem 20-23 grader i kolde perioder og soverum vil ikke være opvarmet, medmindre at der har været nogen i huset lige op til ankomst og de har haft noget varme på.

Forbrug:

Forbrugsmålerne skal aflæses af lejeren ved ankomst og afrejse og afregnes efter de aktuelle priser som pt er:

Strøm3,50 pr. kWh
Jordvarme/Halmfyr1,80 pr. enhed
Naturgas3,00 pr. kubikmeter
Solvarme/Fjernvarme/Træpillefyr3,50 pr. kWh
Olieforbrug65,00 pr. enhed
Træpiller70,00 pr. sæk
Vandforbrug65,00 pr. kubikmeter


Diverse forbrug modregnes i depositum og restbeløbet tilbagebetales ca. 10 dage efter returnering af aflæsningskort samt bankforbindelse.

Forlænget weekend:

Weekenden kan forlænges med 1 dag i et poolhus for kr. 500,- og kr. 300,- eller kr. 400,- for huse med og uden spa afhængigt af husets størrelse.

Her er det muligt med ankomst torsdag kl. 15.00 eller afrejse mandag kl. 15.00

Standard/udstyr:

Vores sortiment byder på 2 standardiseringer af husene, som afspejler husets stand. Luksushusene er de bedst vedligeholdte og pool/spahuse m.m. er den laveste kategorisering.
Vær opmærksom på at husets alder også har indvirkning på kvaliteten. Da det er udlejningshuse, kan man ikke forvente nye dyner, puder, madrasser, gulvtæpper, møbler m.m. I mange af de nye huse er vaskemaskinen og tørretumbleren kombineret i én maskine.

Last - Minute - Tilbud:

Den aktuelle lejepris fratrukket last-minute-rabat vises på hvert hus. Ved bestilling af last-minute-tilbud skal der betales med det samme.

Afbestilling:

Afbestilling af lejemålet skal ske skriftligt.
Afbestilles eller ændres lejemålet til et senere tidspunkt efter indbetaling af 1. rate indtil 4 uger før ankomstdagen, tilfalder 20% af lejebeløbet udlejeren. Ved afbestilling 4 uger før ankomst eller senere kan lejebeløbet ikke tilbagebetales. Forsikringsbeløbet tilbagebetales ligeledes ikke ved afbestilling.

Internet:

Internet er gratis at benytte. Der er på nogle huse begrænset internet til streaming af film samt download og upload. Der kan forekomme svigt i perioder. Internetforbindelsen kan være meget svingende fra hus til hus, dette er ikke noget, Poolhuse A/S eller ejeren kan stilles til ansvar for.

Ansvar/skader:

Ting beskadiget under opholdet skal straks meldes til bureauet og betales af lejere.
Ved brug af ejerens forsikring, skal lejere betale evt. selvrisiko.
Er der flyttet om på møblerne, bedes de være stillet på plads inden afrejse.
Såfremt møblerne ikke er stillet på plads, vil der blive opkrævet et gebyr svarende til arbejdstiden.
Indvendige møbler må aldrig tages ud af huset og udvendige møbler/grill må ikke flyttes ind i huset eller fjernes/byttes rundt ved husene.

Tag hensyn til
naboerne:

Der skal tages hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs og der skal være ro kl. 23

Glemte ting:

Såfremt man ønsker at få tilsendt glemte ting fra huset, koster det kr. 100,- i gebyr + portotakst.

Personantal:

Der må ikke være flere personer i huset, end der er angivet under personantal i kataloget/på hjemmesiden.
Børn under 3 år medtæller ikke i personantallet.
Overbelægning kan medføre bortvisning af alle, der opholder sig i huset.
Køjesenge/hemse ses som sovepladser til børn, man bedes være opmærksom på at der ofte ikke vil være sofa eller lænestole til alle personer som huset er til.

Ungdomsgrupper:

Vi udlejer til ungdomsgrupper (nogle huse er undtaget), men det SKAL oplyses ved booking. Oplyses det ikke ved booking, har Poolhuse A/S ret til at bortvise alle i huset. Depositummet vil være højere end normalt og der skal bestilles slutrengøring. Lejere hæfter for evt. skader/hærværk under opholdet.

Camping:

Husdyr:

Autocamper, campingvogn, telt m.m. må ikke opstilles på sommerhusgrunden.

I nogle huse er der husdyr ikke tilladt. I andre huse må der medbringes 1 eller 2 husdyr. Det fremgår af husbeskrivelsen. Kontakt venligst bureauet ved ønske om at medbringe flere end det tilladte antal husdyr. Dyrene må IKKE opholde sig i møblerne, sengene, spa- eller poolrummet. Dette medfører et erstatningskrav mod lejerne. Vi forventer, at husdyrene er loppebehandlet eller bærer loppehalsbånd. Poolhuse A/S kan ikke stilles til ansvar for evt. loppeangreb overfor lejere. Husdyr kan holdes i snor. Hundehår skal fjernes inden afrejse og der skal samles dyreekskrementer op fra grunden, selvom der er bestilt rengøring. Lejer hæfter for skader, som husdyr forvolder. Hvis vores servicemedarbejder skal løse en opgave i huset, må husdyr ikke lades alene i huset. Er husdyr alene i huset, går servicemedarbejderen ikke ind.

Havemøbler:

I de fleste huse forefindes der haveborde, havestole, solvogne og parasol. Vejret er ofte omskifteligt, så pas på havemøbler m.m. Lejere hæfter for evt. skader i lejeperioden. Der forefindes ikke hynder til havemøblerne i alle huse. Hvis der forefindes hynder, skal de naturligvis tages ind efter brug og om natten. Ved afrejse skal hynderne lægges under sengene/i skabene.
Havemøbler vil ikke alle steder være til rådighed mellem september og frem til april

Grill:

Grill skal anvendes med forsigtighed, sluk efter med vand inden kullene smides i skraldespanden. Grill skal rengøres inden afrejse. I de huse med gasgrill, forefindes der gasflaske, hvis denne er tom, skal man selv sørge for opfyldning, kvittering for opfyldning bedes indsendt sammen med aflæsningskortet. Man er selvfølgelig også velkommen til selv at medbringe en gasflaske, dette bliver ikke refunderet.
Vi opfordrer lejere til selv at medbringe grill uden for grillsæsonen, dvs. fra september til april, da der ikke tages ansvar for standen.
Grillstarter og tilbehør til grillen forefindes ikke. Der må aldrig sættes medbragte grillstarter, engangsgrill eller grillbakker på flise- og træterrasser. Grill aldrig indvendig pga. livsfarlig kulilteforgiftning.

Naturen:

Husene ligger i naturen, der vil derfor være både flyvende og krybende insekter i og omkring husene. Der vil derfor også komme edderkopper, spindelvæv, myrer m.m. Dette kan Poolhuse A/S ikke stilles til ansvar for. Myggenet må ikke klistres på vinduer og døre. Lejere vil blive draget til ansvar for rengøring og evt. udskiftning/maling af ramme.
Afstand til vandet er angivet i luftlinje.

Medbring selv:

Sengetøj samt madras til barnesengen, sengelinned, håndklæder, rengøringsmiddel, viskestykker, karklude, gulvklude, brænde m.m.
Hvis I ønsker at se TV2 - kan I i mange huse tage jeres boxerkort med med et CI slot(adapter)eller Cromecast Vi kan dog ikke garantere at det er muligt at benytte i alle huse.

Etiske regler:


Force majeure:

www.poolhuse.dk er medlem af Feriehusudlejernes brancheforening og følger de etiske regler, der er fremsat af foreningen.

Der tages forbehold for force majeure.

Specielle krav
Søg

Besøg kontoret i Ringkøbing